ÄNDAMÅL

Så länge Sverige har den oskattbara lycka att fortfarande åtnjuta fred får därav ej utdelas mer än hälften av den årliga räntan medan återstoden bör läggas till kapitalet intilldess detta stigit till etthundratusen kronor. Den ringa summan som följaktligen tillsvidare blivet att för ändamålet årligen tillgå, bör företrädesvis användas till gratifikationer, av icke allt för obetydliga belopp, åt sjuksköterskor tillhörande Föreningen, vilka under långvarig och trogen tjänst gjort sig därav förtjänta, men befinna sig i fattiga omständigheter, i första rummet åt sådana, som genom ålder eller sjukdom blivit ur stånd att sitt kall fortfarande utöva. Undantagsvis kan dock tillfälligt understöd lämnas även åt yngre förtjänta sköterskor, som under utövande av sin tjänst ådragit sig sjukdom eller råkat i nöd. När genom kapitalets tillväxt ett mer avsevärt räntebelopp bliver årligen att tillgå, kunna pensioner även därav tilldelas att utgå så länge pensionärernas villkor ej väsentligen förbättrats. Skulle vårt land invecklas i krig kan, om Utskottet finner förgott, hela eller större del av räntan användas till understöd åt sådana Föreningens sjuksköterskor, som sig där under företrädesvis utmärkt. Det redan bildade kapitalet får likväl under inga omständigheter förminskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen O M Björnstjernas understöds- och pensionsfond
Organisationsnummer:802405-8557
Adress:
  • Svenska Röda Korset
  • Box 17563
  • 118 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4524600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS