ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att för en tredjedel af kapitalet inköpa sådan jordegendom, som för åkerbruk eller gräsväxt är otjenlig, men till skogskultur tjenlig. En sådan jordegendom bör successivt besås och planteras med trädslag, passande för jordmånen, om möjligt äfven med ek och bok. Räntan af den reserverande delen af kapitalet (eller 2/3 deraf) afser dels att dermed aflöna forstern eller skogvaktaren jemte behöfligt biträde och dels att dermed bestrida jordegendomens onera. I en framtid skulle afkastnigen af utgallrad och försåld skog användas till inköp af vidare område, hvartill äfven insparade räntor skulle bidraga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen O D Krooks donation i Kristianstads län
Organisationsnummer:838200-3328
Adress:
  • Nya Torg 11
  • 24330 Höör
Telefonnummer:044 - 309 39 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS