ÄNDAMÅL

Enligt donationsbrev 6 juni 1936, Till Säters pastorats församlingar överlämna vi såsom gåva två aktier i Korsnäs Sågverks Aktiebolag under villkor att nyttjanderätten till våra föräldrars, f.d. Löjtnanten G. Th. Nylén och Fru Alma Nylén, gravplatser n :ris E 41 och E42 å begravningsplatsen i Säter av församlingarna upplåtas för alltid och församlingarnas kyrkoråd åtager sig vård och underhåll av dessa gravplatser för alltid. Skulle den årliga avkastningen av ovanstående donation icke helt åtgå till gravarnas årliga vård och underhåll, skall överskjutande medel disponeras i överenstämmelse med de bestämmelser som återfinnas i vår avlidne faders donation av den 20 dec. 1916, såvida icke kyrkorådet finner det lämpligt att medlen fonderas för säkerställande av gravarnas ifråga vård och underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nyléns gravdonation
Organisationsnummer:802480-3119
Adress:
  • Säterbygdens församling
  • Corianders allé 2
  • 783 30 SÄTER
Telefonnummer:0225-488 901
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:48 268 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS