ÄNDAMÅL

Av ränteinkomsten skall för varje år en tredjedel läggas till kapitalet och resten fördelas sålunda.

Etthundrafemtio /150:-/kronor överlämnas årligen till socknens Folkskolestyrelse att användas till inköp av skolmaterial och böcker att kostnadsfritt tilldelas skolbarn från mindre bemedlade hem, skolresor eller annat ändamål som avser öka barnens intresse för skolarbetet.

Etthundrafemtio /150:-/ kronor överlämnas årligen till kyrkorådet att användas till fullständig beklädnad av tvenne konfirmander, en flicka och en gosse, båda från mindre bemedlade hem inom småbrukare eller arbetsklassen.
Överskottet av årets ränteinkomst skall årligen, vid julen utdelas i understöd om minst femtio /50:-/ kronor vardera till inom socknen boende äldre personer /över 60 år/ som är i behov av hjälp men ej äro av allmänna fattigvården till varaktig försörjning omhändertagna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nyléns å Forentorp Donationsfond för Gudhems socken
Organisationsnummer:802482-5351
Adress:
  • Falköpings kommun, Kommunledningsförvaltningen
  • 521 81  Falköping
Telefonnummer:0724-539180
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS