ÄNDAMÅL

Stiftelsen – som ursprungligen uppkommit genom testamente av Maria Persson av den 11 april 1945 – har till ändamål att genom årliga hyresbidrag till behövande f d lantbrukare eller lantbrukarhustrur bereda god bostad i Kumla eller Hallsberg. Styrelsen beslutar årligen om lämpligt bidrag. Särskild omsorg skall ägnas åt att bidragen kommer behövande till del. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Bidragen bör fördelas jämnt mellan behövande från Kumla och Hallsberg. Skulle vissa år behoven vara särskilt stora i endera av kommunerna och ringa behov föreligga i den andra, får styrelsen omfördela bidragen med hänsyn därtill för ett år i taget. Skulle behovet enstaka år vara ringa i båda kommunerna får avkastningen fonderas för utdelning kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nygårdshemmet
Organisationsnummer:875700-2517
Adress:
  • Tomas Jonasson
  • Skallerudsvägen 6
  • 694 30 HALLSBERG
Telefonnummer:0582-166 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 526 992 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS