ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att -främja tillkomst och utveckling av nya företag inom alla branscher -verka för företagens ökade överlevnadsfrekvens -verka för en breddning av det lokala näringslivet -utveckla nätverk för att stödja och stimuleraföretagande

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nyföretagarcentrum Möckelnregionen
Organisationsnummer:876400-6048
Adress:
  • Skogsbovägen 5
  • 691 47 KARLSKOGA
Telefonnummer:079-332 40 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:97 092 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS