ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta aktier i Nya Munken AB, i syfte att genom aktivt ägarskap främja Nya Munken AB:s skolverksamhet. Stiftelsen skall därvid verka för a) att Nya Munken drivs som en konfessionsfri och politiskt oberoende friskkola under devisen Glädje Med Kunskap, och i övrigt i enlighet med de regler som gäller för friskoleverksamhet; b) att Nya Munken AB som huvudman för friskolan förblir ett icke vinstutdelande aktiebolag. Om stiftelsen kommer att äga samtliga aktier i Nya Nunken AB får stiftelsen verka för att bolaget delar ut vinst till ägaren. Sådan vinst får endast användas för bestridande av stiftelsens kostnader för förvaltningen av aktierna eller för ändamål som på annat sätt främjar friskolan Nya Munkens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nya Munkens Vänner
Organisationsnummer:802426-2241
Adress:
  • Nya Munken AB
  • Skogslyckegatan 1 G
  • 587 26 Linköping
Telefonnummer:013-329960
E-post:bertil@bwj.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:56 400 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS