ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att genom årlig utdelning av avkastningen på förmögenheten ge stöd till barn och barnfamiljer bosatta i Nässjö kommun, som på grund av sjukdom, handikapp, sociala förhållanden eller liknande, behöver stöd som ej kan ges av samhället. Stöd kan även ges till föreningar, organisationer, projekt eller liknande, som verkar för barns välbefinnande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nässjö Barnkolonier
Organisationsnummer:802478-1257
Adress:
  • Hans Tarenius
  • Enegatan 2
  • 571 39 Nässjö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 653 857 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS