ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja bildandet av och verksamhet vid regionala näringslivsarkiv. I detta syfte åligger det stiftelsen särskilt att genom bidragsgivning främja – uppbyggnad och drift av regionala näringslivsarkiv och andra institutioner som fyllerett regionalt näringslivsarkivs funktioner, – sådan förvaring av de i de nämnda institutionerna befintliga företagsarkivalierna att forskningens och allmänhetens utnyttjande av detta material tillgodoses, – de nämnda institutionernas inventeringsverksamhet och deras omhändertagande av s k herrelösa företagsarkiv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Näringslivsarkivens Stödfond
Organisationsnummer:802014-9434
Adress:
  • Anders Sjöman
  • Värtavägen 8
  • 11524 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-476 82 82
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS