ÄNDAMÅL

Att med stiftelsens behållning, varvid i första hand avkastningen från stiftelsens kapital skall tas i anspråk, riktat mot studerande och/eller forskare vid eller med anknytning till Högskolan i Jönköping i den form denna från tid till annan bedriver sin verksamhet, stimulera och premiera denna målgrupp till goda resultat i ämnen av betydelse för näringslivets utveckling. Stiftelsen har vidare till ändamål att även på annat sätt genom stipendier och bidrag i tillfällig eller permanent form tillstuderande och/eller forskare, som verkar inom ämnesområdena av betydelse för näringslivet främja dess utveckling. Anknytning till Högskolan kan därvid föreligga genom att berörda utbildnings- och forskningsinsatser har, eller avser att ha, väsentligen samma värdegemenskap som Högskolan inom ämnesområdena av betydelse för näringslivets utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping
Organisationsnummer:826002-0584
Adress:
  • Handelskammaren i Jönköpings län
  • Barnarpsgatan 11
  • 553 16 Jönköping
Telefonnummer:036-301430
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:883 501 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS