ÄNDAMÅL

Att inrätta ett skidlöparmuseum som ska spegla och för framtiden bevara de idrottsliga insatser som ett antal både kvinnliga och manliga Norsjö-löpare gjort under detta århundrade, att dokumentera de miljömässiga förutsättningar som varit rådande för dessa skidlöpare samt att förvalta till stiftelsen anslagen, upplåten eller senare förvärvad egendom och i lämplig omfattning hålla denna tillgänglig för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum
Organisationsnummer:894701-2756
Adress:
  • Norsjö kommun
  • 935 81 NORSJÖ
Telefonnummer:0918-14000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 337 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS