ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall, sedan minst 10 dock högst 20 procent därav årligen lagts till kapitalet, användas enligt beslut av skolstyrelsen eller dess utskott till förmån för eleverna vid skolväsendet i Norrtälje kommun, företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, – belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, – stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, – hjälp åt elev för studier, – eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverrna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrtälje Skolfond
Organisationsnummer:814400-8870
Adress:
  • Nordea Stiftelseadministration, G 261
  • 105 71 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-57942200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS