ÄNDAMÅL

Sedermera skall ränteavkastningen användas på följande sätt: En tiondel av årsräntan skall alltjämt tillföras kapitalet för dess fortsatta utökning. Av årsräntan skola därefter utgå tre stipendier, vart och ett å sexhundra kronor årligen, till förtjänta och behövande studerande inom nationen, vilka utan ansökan inskrivits i densamma och begynt sina akademiska studier högst sju år före ifrågavarande stipendieutdelning. Överskottet utöver den årliga kapitalavsättningen och det till stipendier utgående beloppet skall disponeras för understödjande av vetenskaplig verksamhet, i den ordning, att de sålunda behållna medlen minst en gång vart tredje år helt eller delvis skola utdelas till förtjänst och behövande medlem av nationen, inskriven utan ansökan, såsom understöd för visst vetenskapligt forskningsarbete eller för tryckning av vetenskaplig avhandling, varvid särskilt bör tillgodoses sådant arbete eller sådan avhandling, som rör Norrland, dess natur eller folk eller eljest norrländska förhållanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrlands Nations jubileumsfond
Organisationsnummer:802480-4695
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS