ÄNDAMÅL

Samlingarna skall, till bevarande av ursprungsförbandens traditioner och minnet av dessa, sammanhållas, om möjligt som en enhet och förvaras i lokaler vid det nya förbandet, vilka kan jämföras med begreppet regementsofficersmäss. I samlingarna ingående olika delar får icke förvaras i skvadrons-, expeditions- eller verkstadslokaler. Undantag härifrån kan göras för regementschefsrum och konferensrum vid regementsstaben. Samlingarna, enligt inventarieförteckning per 1979-12-31, får icke avyttras eller på annat sätt skingras. Direktionen äger rätt att för viss begränsad tid deponera delar av samlingarna hos myndigheter och institutioner. Deposition bör icke utan synnerliga skäl, ske hos enskild person. Ansvaret för att i samlingarna ingående föremål icke förkomma åligger mottagaren av depositionen. Denne är skyldig att tillse att desamma är ändamålsenligt försäkrade. Mottagare äger icke själv rätt att besluta om visst föremål skall kasseras och avföras ur uppbörd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrlands dragoners regementsofficerkårs samlingar och fonder
Organisationsnummer:899100-2240
Adress:
  • Urban Edlund
  • Kvarnsjötorp 1
  • 647 91 Mariefred
Telefonnummer:072-2335700
E-post:urbanedlund@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:166 041 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS