ÄNDAMÅL

Stiftelsens har till ändamål att, utan begränsning till bestämda personer, främja vetenskaplig forskning och lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning inom tekniska ämnesområden. Främjandet av dessa ändamål skall företrädesvis skegenom att stiftelsen lämnar belöningar (stipendier) till elever på såväl högskole- som gymnasienivå, vars studier bedöms vara speciellt framgångsrika alternativt vars examensarbeten bedöms ha särskilt tekniskt/vetenskapligt värde. Understöd kan jämväl ske genom forskarstipendier och bidrag till teknisk vetenskaplig produktion.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond
Organisationsnummer:825003-3514
Adress:
  • Norrköpings Polytekniska Förening
  • Box 157
  • 601 03 Norrköping
Telefonnummer:076-2007157
E-post:kontakt@polytekniska.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 338 661 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS