ÄNDAMÅL

Minst en tiondel av årliga avksatningen skall läggas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller anna kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott c) stipendium för fortsatt utbildning d) hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål f) förvärv av material eller andra saker

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrköpings kommuns samfond för skoländamål
Organisationsnummer:825000-3244
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 310 385 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS