ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja forskning och utveckling, stödja nya företag i uppbyggnadsskeden i Norrköping och på olika sätt underlätta kunskapsöverföringen mellan universitet och näringsliv i syfte att stödja och bidra till utvecklingen av ett livskraftigt och sysselsättningsfrämjande näringsliv i Norrköpings kommun, i första hand inom områden som är kunskaps-, utvecklings- och IT-intensiva.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrköping Science Park
Organisationsnummer:802424-9032
Adress:
  • Norrköpings kommun, Internbanken
  • 601 81 Norrköping
Telefonnummer:011-150000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 444 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS