ÄNDAMÅL

Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor, som haft till syfte att å Norrbottens läns landsbygd upprätta och underhålla såsom internat anordnande arbetsstugor i avsikt ”att bereda fattiga barn i länets mest glesbygda trakter skolundervisning och färdighet i handaslöjder efter ortens behov samt att därförutom genom deras uppfostran till gudsfruktan, arbetsamhet och rena seder bidraga till skapandet av goda, för samhället och hembygden nyttiga medborgare,” har från och med den 1 juli 1954 upphört med denna verksamhetsform. Enligt av Kungl. Maj:t meddelad föreskrift skall stiftelsen därefter på så sätt fullfölja sin verksamhet, att den skall ha till huvudsaklig uppgift att bereda ungdom från Norrbottens län, företradesvis från de bygder, där stiftelsens arbetsstugor varit inrättade, hjälp till den utbildning, som motsvarar dess gåvor och fallenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor
Organisationsnummer:897000-6485
Adress:
  • Box 187
  • 971 06 LULEÅ
Telefonnummer:0920-230638
E-post:stiftelsenarbetsstugor@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:130 448 442 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS