ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall hava till ändamål att främja jordbruket och dess binäringar inom Finnskoga-Dalby, Norra Ny, Ekshärads, Eda, Gunnarskogs, Gräsmarks, Lysviks, Fryksände, Östmarks och Vitsands kommuner (förutvarande Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby, Norra Ny, Ekshärads, Eda, Bogens, Gunnarskogs, Gräsmarks, Lysviks, Fryksände, Lekvattnets, Östmarks, Vitsands och Nyskoga socknar). För fullföljande av stiftelsens ändamål skall endast ränteavkastningen å fondkapitalet användas; dock må jämväl kapitalet tagas i anspråk, därest i visst fall synnerliga skäl anses föreligga att vidtaga mera kostnadskrävande åtgärder, vilka bedömas vara antingen av bestående värde eller i det uppkomna läget av särskilt gagn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norra Värmlands Gåvomedelsfond
Organisationsnummer:873201-1500
Adress:
  • Region Värmland
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:054-61 40 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:612 184 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS