ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska tillförsäkra släktingar i rakt nedstigande led från Margareta Flink rätten att vistas och bo på stiftelsens fastighet Vinökalv 1:5 Västervik, skydda djur, förhindra utsläpp till luft, jord och vatten samt bevara natur- och kulturlandskap samt natur- och kulturobjekt på och omkring stiftelsens egendom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordnordväst
Organisationsnummer:833600-9710
Adress:
  • David Flink
  • Hjälmgatan 10
  • 582 17 Linköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 145 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS