ÄNDAMÅL

Nytta och nöje för stud och anställda vid inst, till ändamål, som medel kan användas för, ör samkväm i samband med introduktionsmöten och exkursioner samt material av gemensamt intresse. Om synnerliga skäl finns, kan prefekten, likaledes efter samråd med den under mom 2 omtalade nämnden, under en femårsperiod disponera sammanlagt en tredjedel av fondens kapital för inköp av material, apparater, möbler o.d. eller för exkursioner utom Sverige. Beslut om användning av medel på detta sätt skall underställas rektorsämbetet för godkännande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordiska språk donation för Personal-och studerande
Organisationsnummer:802479-8566
Adress:
  • Lunds universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS