ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall genom att söka bidrag från allmänna institutioner, företag och enskilda personer, ekonomiska och genom egen verksamhet erbjuda och bekosta handikappade personers möjlighet till aktiv rehabilitering och träning i en positiv miljö.Avsedd rehabilitering skall bedrivas på anläggning eller på motsvarande sätt som stiftelsen finner lämplig.Stiftelsen skall erbjuda funktionshindrade personer de hjälpmedel som ej bekostas av samhället. Stiftelsen skall även främja forskningoch utvecklingsarbete inom området rehabilitering och handikappidrott.Stiftelsen skall erbjuda bidrag till aktiv rehabilitering utomlands.Stiftelsen skall kartlägga behovet av rehabilitering samt bedriva opinionsbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordiska Rehabiliteringsfonden
Organisationsnummer:802014-5234
Adress:
  • Leif Josephsson
  • Banérgatan 83
  • 115 53 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6636379
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:196 679 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS