ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning inom det radiotekniska området och därvid- ha som övergripande mål att hålla den radiotekniska kompetensen i de nordiska länderna i världsklass, – vara ett forum som stimulerar kontakter och utbyte av information mellan nordiska experter, forskare och tekniker,- arbeta för kunskapsutbyte med andra tekniska discipliner och mellan forskningsorgan, akademiker, universitet/högskolor och näringsliv,úû- stödja grundläggande och tillämpad vetenskaplig forskning inom Norden och Baltikum,- i olika former inom Norden och Baltikum stödja utbildning på akademisk nivå samt- lämna understöd för utbildning, exempelvis i form av stipendier, till behövande doktorander på universitet och högskolor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordiska RadioSamfundet, NRS
Organisationsnummer:822003-1994
Adress:
  • Wireless@kth Mats Nilson
  • Electrum 229
  • 164 40 Kista
Telefonnummer:0735-105125
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:416 737 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS