ÄNDAMÅL

Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål för anställda vid företaget. Sådana ändamål är exemeplvis beredande av yrkesutbildning eller studiestipendier, anskaffande av semesterhem eller beredande av semestervistelse samt uppförande av lokaler inklusive inköp av inventarier och utrustning för d:o för förenings- och ungdomsverksamhet vid företaget eller i bygden. Uteslutna är dels ändamål som kan skada företaget i dess egenskap av arbetsgivare och dels ändamål vilkas tillgodoseende kan sägas tillhöra företagets normala verksamhet på ifrågavarande område eller eljest bör i vanlig ordning ombesörjas av företaget. Icke heller skall anslag av stiftelsens medel beviljas till sådana ändamål för vilka statliga eller kommunala anslag bör utgå, men väl för komplettering av dylika anslag för sådana åtgärder som anses vara särskilt önskvärda. Ansökan om bidrag eller förslag om disposition av stiftelsens medel kan inges till styrelsen av såväl företaget som av de vid företaget anställda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordic Paper Seffle Aktiebolags Sociala Fond
Organisationsnummer:874400-8221
Adress:
  • Nordic Paper Seffle AB, att: Henrik Vennergrund
  • Box 610
  • 661 29 SÄFFLE
Telefonnummer:070-248 20 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 867 404 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS