ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att såväl stödja som i eget namn bedriva projekt och verksamheter som har till syfte att främja nordisk konst och synliggöra nordiska konstnärer främst inför den europeiska allmänheten samt ansöka om bidrag och skaffa sponsorer för såväl europeiska som utomeuropiska konstevenemang. Stöd kan utgå till såväl fysiska som juridiska personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordic Artists´Society
Organisationsnummer:802425-9544
Adress:
  • Lefflersgatan 3 b
  • 754 50 UPPSALA
Telefonnummer:018-604580
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS