ÄNDAMÅL

Av återstående avkastning utdelas årligen understöd för vetenskaplig forskning rörande Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller sådan forskning inom någon av de vetenskapsgrenar åt vilka Swedenborg ägnat sig (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nordenskjölds Swedenborgsfond
Organisationsnummer:802408-0841
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS