ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i ett inledande skede insamla medel för att starta och driva barnhem för barn med utländsk bakgrund. Efter att det inledande skedet är uppnått beräknas verksamhetens intäkter finansiera driften. Stiftelsen kommer sålunda i sin slutliga form att driva näringsverksamhet och registrera sig som sådan när tillräckligt med medel finns för att uppfylla syftet. Barnhemmet är till för barn som p.g.a oroliga hemförhållanden behöver en lugn och trygg plats för att kunna utvecklas som individer och finna sig tillrätta i samhället de bor i. Tonvikt ligger på barn med bakgrund hemmahörande i Mellanöstern och Nord Afrika. Målet är att barnen ska kunna uppnå ett nytt harmoniskt förhållande till familjen och föräldrarnas ursprungskultur. Verksamheten utgår från och erkänner vikten av föräldrarnas medverkan och främjar till det yttersta en dialog mellan alla parter. Föräldrarna kommer även att erbjudas undervisning om hur man på ett konstruktivt sätt kan uppforstra barn i det nya samhälle de bor i.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nobelina
Organisationsnummer:802424-9651
Adress:
  • Ali Ibrahim
  • Stora Kvarngatan 59
  • 211 29 Malmö
Telefonnummer:073-904 02 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS