ÄNDAMÅL

Stiftelsen Nobel Center har bildats för att möjliggöra att en byggnad uppförs i Stockholm, där Stiftelsen ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet enligt ändamålet. Stiftelsen ändåmål ska vara att främja vetenskaplig forskning och utbildning samt informationsverksamhet i anslutning till detta, genom att bedriva och utveckla utställningsverksamhet samt seminarier, skolprogram och därtill relaterad verksamhet, inriktad på att sprida kunskap om och uppmana till lärande avseende vetenskap, kultur, litteratur och fred. [..] Nettoavkastningen i kronor av Stiftelsens finsansiella placeringar ska minst en andel motsvarande avkastningsårets ökning av konsumentprisindiex årligen läggas till kapitalet. I särskilda fall får medel av Stiftelsens kapital tas i anspråk om styrelsen är enig därom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nobel Center
Organisationsnummer:802478-2107
Adress:
  • Stiftelsen Nobel Center
  • Box 5232
  • 102 45 Stockholm
Telefonnummer:08-6630920
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS