ÄNDAMÅL

[…] den för utdelning disponibla avkastningen i fortsättningen får utbetalas årligen genom kommunstyrelsens försorg till Stadsmissionen-Ria i Sundsvall som bidrag till deras verksamhet. [.] om Stadsmissionen-Ria skulle upphöra med sin verksamhet – avkastningen då i stället får utbetalas till EFS Missionsförening i Sundsvall för dess verksamhet. […] av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Änkefru Justina Altins fond till stadsmissionen
Organisationsnummer:802481-7457
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 540 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS