ÄNDAMÅL

Från fonden skall årligen utbetalas ett belopp, motsvarande under året upplupen ränta, till sjuka och gamla inom Alsters församling med förtursrätt för mindre bemedlade, vilka ej åtnjuter A.T.P. och har svårt att försörja sig på egna medel. Skulle sådana behov i framtiden ej längre förekomma, må beloppet utdelas såsom stipendier till ungdomar inom församlingen, vilka är villiga att studera till yrken inom sjukvården, hemhjälpen eller dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nilssonska fonden
Organisationsnummer:873202-3372
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:596 848 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS