ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden användas till pensioner, envar å 1000 kr om året, att utbetalas åt i ekonomiskt betryck komna medlemmar av Timmermansorden, vilka utövat självständigt yrke eller rörelse, eller åt sådana personers änkor eller oförsörjda barn, dock med företräde för dem, som äro borgare i Stockholm samt deras änkor eller oförsörjda barn, dels ock använda överskottet av avkastningen jämväl för vård av behövande åldersstigna och /eller sjuka människor ävensom för främjande av vård av sådana,samt – därest medel finnas tillgängliga efter tillgodoseende av dessa ändamål – även för barns och ungdoms vård och fostran.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Waldins Donationsfond
Organisationsnummer:802008-9200
Adress:
  • Timmermansorden
  • Eriksbergsgatan 17
  • 114 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6115009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS