ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja sådan näringsfysiologisk forskning och sådant praktiskt arbete, som syftar till att bibringa vårt folk en mera hälsosam livsföring, särskilt med avseende å kosten. Härvid bör även råkostens betydelse beaktas.Avkastningen må användas sålunda, att stipendier eller understöd exempelvis vart tredje eller femte år lämnas för arbete vid universitetet eller för forskningsresor t ex till Tyskland, där man har kommit långt på detta område, eller för publicering av populärvetenskapliga uppsatser eller broschyrer för skolor eller för allmänheten, syftande att hos en större allmänhet inplanta förståelse för en sund livsföring, särskilt med avseende å kosten.Avkastningen må utdelas helt eller innehållas helt eller delvis för att öka fonden. Den må också kunna användas såsom grundplåt för en professur i näringsfysiologi, därest en eventuell innehavare synes gynnsamt inställd till de idéer som angivits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Waldemar Engströms fond
Organisationsnummer:691052-1001
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS