ÄNDAMÅL

Fonden skall främja Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning och användas för vetenskaplig forskning, företrädesvis kirurgisk på olika områden. Avgifterna för all framtids vård av mina föräldrars, Anna och Max Matthiessens grav – grav nr 2062, kv. 1a på Norra begravningsplatsen – och min makes och min grav i Saltsjöbaden är betalda. Det är min önskan att Nils och Signe Wirgins Minnesfond ombesörjer att sagda vård tidsmässigt utsträckes så långt som möjligt och att fonden tillser att gravarnahålls tillfredsställande blomstersmyckade. Nedan upptagen årlig utbetalning skall, med iakttagande av i det följande givna begränsningar och föreskrifter om indextillägg, fullgöras av Nils och Signe Wirgins Minnesfond, i första hand från avkastningen av fondens förmögenhet: till min kusin Annemari Thamm, född 1906-07-13, med nuvarande adress 8965 Wertach/Allgäu, St. Ulrichstrasse 4, Västtyskland, tiotusen (10.000:-) svenska kronor. Förenämnda årliga belopp skall utbetalas kvartalsvis i förskott och börja utbetalas samt beräknas fr.o.m. det kalenderkvartal, som börjar närmast efter min bortgång. Skulle avkastningen av fondens förmögenhet icke förslå till utbetalningarna, skall vad däri brister gäldas med kapitalmedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils och Signe Wirgins Minnesfond
Organisationsnummer:802406-9141
Adress:
  • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
  • Box 44007
  • 10073 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-335061
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS