ÄNDAMÅL

Av den årliga räntan skall en tiondel läggas till kapitalet och återstoden såsom stipendium tilldelas studerande av Värmlands nation, vilken är i behov av bidrag till sin utbildning och gjort sig känd för flit och en hedrande vandel samt helst jämväl studiebegåvning. Skulle vid Uppsala Universitet studier bedrivas av barnbarn eller barnbarnsbarn till Nils och Maria Stenbeck eller av avkomling till dem i fjärmare led, som bär namnet Stenbeck, äger han framför annan rätt till stipendiet, dock endast så länge han för en hedrande vandel och icke vansköter sina studier. Skulle flera till stipendiet berättigade avkomlingar till Nils och Maria Stenbeck anmäla sig som sökande, skall vid bestämmandet av företrädet dem emellan hänsyn tagas till ovan för stipendiets utdelande till oskylda angivna grunder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils och Maria Stenbecks stipendium
Organisationsnummer:802480-1246
Adress:
  • Värmlands nation
  • Ingmar Bergmansgatan 2
  • 753 10 Uppsala
Telefonnummer:018-13 44 45
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS