ÄNDAMÅL

Att främja vid Kungl. Lantbrukshögskolan och Statens Lantbruksförsök inskriva ordinarie elevers studier och utbildning genom att utdela stipendier till sådana elever. Stipendium må endast tilldelas studerande, som varit inskriven vid Kungl. Lantbrukshögskolan och Statens Lantbruksförsök såsom ordinarie studerande under mer än ett år och vid tiden för beslutet alltjämt är inskriven vid högskolan och – förutom vid utdelning av resestipendier – bedriver studier där samt på grund av begåvning och inhämtade utmärkta kunskaper, flit och en i allo hedrande vandel, kan anses förtjänt därav. Vid lika förtjänster i n u nämnda hänseenden skall företräde lämnas sökande som på anmodan styrker största ekonomiska behovet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Lengqvists Stipendiefond
Organisationsnummer:817601-1867
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS