ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning reserveras för att som regel vart femte år med belopp, som akademikollegiet bestämmer, utdelas som resestipendium till en svensk forskare – företrädesvis graduerad – som bedriver forskning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem. Undantagsvis må stipendium tilldelas två sökande. Resan skall företagas till en eller flera utländska vetenskapliga institutioner, där stipendiaten skall bedriva forskning eller studier inom nämnda ämnesområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond
Organisationsnummer:802409-2473
Adress:
  • Kungl. Skog- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS