ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja ungdoms utbildning samt vetenskaplig undervisning eller forskning, i första hand genom att lämna bidrag till underhåll av de byggnader med inventarier i Erik Gustaf Geijers fädernegård som är upplåtna som museum för allmänheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils af Geijerstams Minne
Organisationsnummer:872800-3891
Adress:
  • Carl Henrik Geijer
  • Solhöjdsvägen 12
  • 132 41 SALTSJÖ- BOO
Telefonnummer:08-747 08 98
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 582 476 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS