ÄNDAMÅL

Av medlens årliga avkastning skall en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden av den årliga avkastningen skall användas till understöd i form av bidrag till bostadshyra åt i Göteborg boende kvinnor, vilka haft anställning å kontor, i större butiker eller affärsföretag, i skolor, å telefon, telegraf, post eller liknande annan inrättning och vilka på grund av ålder eller undsatt hälsa icke är i tillfälle att fortsätta med dyligt för sitt uppehälle.Enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut 2013-05-15 får såväl kapital som avkastning förbrukas för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Niels R Parelius donationsfond
Organisationsnummer:857500-4497
Adress:
  • Stadsledningskontoret
  • Juridiska Avdelningen
  • 404 82 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-3680000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:897 078 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS