ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bistå njursjuka personer, som är planerade att genomgå en njurtransplantation/dialys. Stödet till de njursjuka och deras anhöriga sker både före och efter transplantationen och: I första hand medlemmar av Njurföreningen Norra Mälardalen I andra hand och först om styrelsen inte lyckas hitta tillräckligt med destinatärer inom föreningens geografiska verksamhetsområde, ska stiftelsen stötta njursjuka personer och deras anhöriga i hela Sverige. Lämpligen väljs då i första hand destinatärer i något eller några kringliggande län ut. Stiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att dela ut penningåvor/betala 1) i första hand för rekreation och kursverksamheter till unga njursjuka och deras anhöriga, 2) i andra hand för rekreation till äldre ensamstående njursjuka, och 3) i tredje hand för rekreation till övriga njursjuka och deras anhöriga. Detta sker genom ett ansökningsförfarande. Såsom rekreation definierar stiftarna anordnandet av julfester, sommarfester, resor m.m. Stiftelsens styrelse kan istället eller som komplement till ovanstående ansökningsförfarande, besluta att dela ut/betala ut penningåvor eller bidrag till grupper och/eller enskilda. Detta sker då utan ett ansökningsförfarande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Niclas och Mattias minnesfond
Organisationsnummer:802479-1876
Adress:
  • Urban Magnusson
  • Gåddarbo 102
  • 73399 Möklinta
Telefonnummer:0760-375984
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS