ÄNDAMÅL

Att förvalta stiftelsen tillhörig eller av stiftelsen disponerad fast egendom samt bedriva en god och lämplig skötsel därav. Till stiftelsen avses genom särskilda handlingar skola överlämnas mark, som ingår såsom grönyta i ett förslag till byggnadsplan avseende Ängsviks Förvaltnings Aktiebolag tillhörig mark. Därjämte avses stiftelsen komma att få viss dispositionsrätt till nämnda plan ingående så kallade Ra-områden. Vid skötseln av utav stiftelsen ägd mark skall beaktas, att skogsmarken för innevånarna i Värmdö kommun och för ägarna till de tomter, som beröras av ovannämnda plan, skall vara lämplig som tillhållsplats på fritid, och kunna av dessa användas för promenader och friluftsliv. Vid skötseln av skogsmarken skall mera beaktasinnevånarnas och tomtägarnas intresse av att äga tillgång till en orörd natur för friluftsliv än stiftelsens eget ekonomiska intresse, utan att dock stiftelsens verksamhet blir förlustbringande. Vid skötseln av de så kallade Ra-områdena vid Toholmen och Lugnet, skall särskilt beaktas, att dessa båda områden i enlighet med planbestämmelserna må nyttjas bland annat av ägarna till de tomtplatser som beröras av nämnda byggnadsplan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ängsviks Skogsvårds- och Friluftsområde
Organisationsnummer:814000-3545
Adress:
  • John Moe
  • Marikavägen 23
  • 134 60 Ingarö
Telefonnummer:08-57027534, 070-5702753
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS