ÄNDAMÅL

Att initiera, bedriva eller understödja penninginsamlingar bland fysiska och juridiska personer verksamma inom rese- och turistindustrin och närliggande branscher, förvalta stiftelsekapitalet, dettas avkastning och insamlade medel jämte avkastning därav samt dela ut anslag till frivilliga hjälporganisationer att användas för dessas pågående eller planerade hjälpprojekt. Anslag får endast tilldelas organisationer som står under tillsyn av Stiftelsen för insamlingskontroll eller utländska icke-statliga hjälporganisationer, vars vederhäftighet inte kan ifrågasättas. Om särskilda skäl föreligger och det måste antagas överensstämma med givarviljan, kan stiftelsen anslå insamlade medel till hjälpbehövande barn utan förmedling av hjälporganisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond
Organisationsnummer:802014-8550
Adress:
  • ProAlci AB
  • Box 2025
  • 13102 Nacka
Telefonnummer:070-266 59 04
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS