ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning tilldelas en medellös enka efter Svensk adelsman, dock att i torftiga villkor stadd enka eller ogift dotter, som är afkomling af Advocat-Fiscalen Wilhelm Netherwood och hans Fru Christiana Hasselberg ega företräde till pensionsåtnjutande även ifall de icke äro af adligt stånd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Netherwoodska Fonden
Organisationsnummer:802007-9177
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS