ÄNDAMÅL

Neptuni-Ordens Brödrafond – i det följande benämnd Brödrafonden – har till ändamål att till Neptuni-Bröder eller deras efterlevande samt till havets män i allmänhet eller deras efterlevande lämna understöd, då trängande behov av ekonomisk hjälp föreligger och Neptuni-Ordens övriga fonder icke kunna tagas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Neptuni-Ordens Brödrafond
Organisationsnummer:802002-4363
Adress:
  • Neptuni-Ordens Brödrafond
  • Skeppsbron 10 II
  • 111 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-201534
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS