ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga avkastning förvaltas på följande sätt: A/ Minst hälften av den årliga avkastningen skall ovillkorligen och uteslutande användas för att underhålla Nell Waldens donationer likaså till utgivande av litteratur om Nell Walden, om Sturm eller om Nell Waldens donationer till Landskrona Museum, förvärv av litteratur med anknytning till Nell Waldens samlingar och därmed jämförliga ändamål. B/ Återstående del av den årliga avkastningen skall användas för att fördjupa och vidmakthålla kunskapen om donationerna och deras bakgrund. Vidare för främjande av konst och konstvetenskap enligt nedan angivna riktlinjer: 1/ I första hand skall avkastningen disponeras av museets (kulturnämndens) chefstjänsteman för konst- studier i främmande länder med anknytning till Nell Waldens donationer. 2/ Efter museichefens förslag får kulturnämnden från fall till fall besluta att den årliga avkastningen i denna del helt eller delvis användes för likartade konststudier för andra anställda vid museet och kulturnämnden i Landskrona, utlysande av stipendium för unga lovande konstnärer, utdelande av resebidrag till forskare, vilkas studier har beröring med Nell Waldens donationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nell Waldens donationsfond
Organisationsnummer:844001-0950
Adress:
  • Landskrona Kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 261 80 LANDSKRONA
Telefonnummer:0418-47 00 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS