ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen på samfonden skall användas i första hand för social verksamhet, såsom understöd åt olika slag av behövande personer, företrädesvis från Stockholms län eller för täckande av kostnader vid Ersta diakonisällskap för social nödhjälpverksamhet, i andra hand för täckande av kostnader för utbildning av diakoner och diakonissor.Om understödstagares ekonomiska ställning så förändras, att behov av understöd ej föreligger, skall det ej längre utgå. Understöd får ej utgå för behov, därest detta tillgdoses genom det allmänna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nödhjälpskassan i Stockholm Samfond
Organisationsnummer:802008-7550
Adress:
  • Ersta Diakonisällskap
  • Box 4619
  • 116 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7146100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS