ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka för anläggande, utveckling och vård av en natur- och kulturvårdsled i Umeälvens dalgång inom Umeå kommun genom vilken verksamhetsområdets natur- och kulturvärden tas tillvara, levandegörs och förklaras och att idetta syfte initiera, stimulera och samordna stiftares, markägares och andra intressenters verksamhet inom området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Natur- och kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång
Organisationsnummer:894001-7513
Adress:
  • Christer Paulsson
  • Hoppets Gränd 6
  • 903 34 UMEÅ
Telefonnummer:070-5517611
E-post:Christer.Paulsson@umea.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 329 837 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS