ÄNDAMÅL

Avkastningen skall, sedan femtio kronor därav lagts till kapitalet, i första hand tagas i anspråk vad som erfordras för vård och underhåll av Boströmska graven samt återstoden användas för behövande inom Marums församling. Därvid skall iakttagas, att understöd ur fonden icke föranleder minskning i utgående socialhjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen N.J. Boströmska fonden
Organisationsnummer:868401-2860
Adress:
  • Skara pastorat
  • Malmgatan 3
  • 532 31 Skara
Telefonnummer:0511-26500
E-post:lars.berg@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 779 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS