ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan minst 1/10 lagts till kapitalet får fondens avkastning nyttjas som bidrag till kommunens kostnad för halvskyddad sysselsättning jämte kommunens statsbidragsberättigade beredskapsarbeten. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen N J Andersson till Kristianstads arbetsstuga
Organisationsnummer:838202-1338
Adress:
  • Kristianstads kommun
  • Västra Storgatan 12
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-13 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:76 538 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS