ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, ska användas till stipendier till elever som utbildar sig på piano vid samtliga svenska musikhögskolor och vid andra svenska skolor som lämnar likvärdig högre musikutbildning. I andra hand får avkastningen även utdelas till förutvarande högskoleelev som bedriver utlandsstudier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Musikaliska akademiens samfond för elever som utbildar sig på piano
Organisationsnummer:802478-2446
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS