ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, ska användas till stipendier till elever vid samtliga svenska musikhögskolor och vid andra svenska skolor som lämnar likvärdig högre musikutbildning. För utdelning disponibel avkastning skall användas till stipendier, främst i ämnen som är sämre tillgodosedda i sådant avseende, och i andra hand till något elevernas gemensamma ändamål som ej tillgodoses på annat sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Musikaliska akademiens allmänna stipendiefond
Organisationsnummer:802478-2602
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48  Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS